Oferta

Nasza firma świadczy usługi w zakresie:

 • Robót ziemnych:
  • wykopy pod : piwnice, fundamenty, szamba, inne,
  • kształtowanie i niwelacja terenu
  • przygotowanie dróg i placów pod położenie kostki brukowej,
  • zasypywanie fundamentów.
 • Rozbiórek:
  • burzenie budynków,
  • usuwanie fundamentów,
  • rozbiórka i cięcie konstrukcji stalowych.
 • Transportu:
  • materiałów sypkich: żwir, piasek, gruz sortowany, torf, ziemia ogrodowa.
  • materiałów budowlanych
 • Wywozu:
  • ziemi, piasku, gliny,
  • gruzu,
  • złomu,
  • gałęzi, korzeni.
 • Oraz:
  • utwardzanie placów, dróg dojazdowych tłuczniem,
  • karczowanie drzew,
  • porządkowanie terenu przed i po budowie.

Copyright © 2010 kolmar.waw.pl. All Rights Reserved.