Legalizacja przyłączy wod-kan

Przylacza - legalizacja Pomagamy w legalizacji przyłączy wody oraz kanalizacji na terenie Warszawy oraz Piastowa i Pruszkowa. Załatwiamy formalności oraz reprezentujemy klienta podczas całego procesu związanego z legalizacją. Poniżej niektóre z czynności:

  • doprowadzenie przyłącze do stanu zgodnego z wytycznymi MPWiK Warszawa
  • odkopanie w miejscach określonych przez Inspektora (jeśli zachodzi taka potrzeba)
  • pobieranie map zasadniczych
  • inwentaryzacja geodezyjna (jeśli przyłącze nie jest zinwentaryzowane)
  • przygotowanie dokumentacji powykonawczych
  • uzyskanie wyniku badania bakteriologicznego (próbka pobierana przez akredytowane laboratorium)
Copyright © 2010 kolmar.waw.pl. All Rights Reserved.